En İyisi İçin Varız…

İnsan kaynakları politikamız, Uzay Teknik vizyon, misyon ve iş stratejilerini destekleyecek doğrultuda belirlenir.

Uzay Teknik’in ilke ve değerlerinden güç alarak geliştirilen Uzay Teknik değerleri, günlük profesyonel yaşamımızda bizlere rehberlik eden, kültürümüzü yansıtan, vizyon ve hedeflerimize doğru yönlendiren, paylaştığımız prensip ve davranışlardır.

Değerlerimiz;

  • Çalışanların ve şirketimizin, topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını desteklemek.
  • Her koşulda iş ahlakı ve disiplinine uygun davranmanın yanı sıra dürüst, açık ve tutarlı davranarak örnek olmak.
  • Yerli ve yabancı müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlayıp, istikrarlı ve daimi bir müşteri memnuniyeti yaratmak.

Planlama, işe alma ve yerleştirme, iş değerlendirme, eğitim, ücretlendirme ve yan haklar, performans yönetimi, endüstriyel ilişkiler ve çalışan ilişkileri gibi stratejilerin tümü Uzay Teknik’te etkin bir şekilde uygulanır.

Uzay Teknik, şirketlerini geleceğe taşıyacak potansiyeli olan adayları işe almak ve geliştirmek için gerekli faaliyetleri yürütür.

Endüstriyel ilişkilerin belirlenmesi, izlenmesi, geliştirilmesi ve şirketlerdeki ilgili uygulamaların koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlar.

Şirketler arası, şirket içi ve departmanlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesini temin eder.

Çalışanlardan gelen öneri ve istekler dinlenir, yanıtlanır ve motivasyon arttırıcı tedbirler alır.

Uzay Teknik, tüm insan kaynakları uygulamalarını İş Hukuku’na ve mevzuatına uygun gerçekleştirir.

Sizlerde Uzay Teknik ailesinin pir parçası olmak ve bizimle birlikte başarılı çalışmalara imza atmak isterseniz aşağıdaki butondan bize özgeçmişinizi ulaştırabilirsiniz…